Unionsprogram

Munkø’s Computer Science & Service har den 1. december 2018 indsendt ansøgningen ” Projekt-UP” og ansøgt om en investering fra InnoBooster. Ansøgningen er vurderet i henhold til de vurderingskriterier, som er beskrevet i retningslinjerne for InnoBooster, afsnit 4. Desværre kan ansøgningen ikke imødekommes.
Hovedårsagerne er:

  • Ansøgningen afvises administrativt, da virksomheden ikke overholder kravet i retningslinjerne om, at ansøgende virksomheder, der er ældre end tre år, skal have opnået en årlig omsætning på 2 mio. kr. eller have tiltrukket ekstern finansiering for minimum 500.000 kr.
  • Den eksterne kapital på minimum 500.000, som er tiltrukket inden for de seneste tre år må ikke komme fra parter, som selv har ejerskab i virksomheden
  • Ansøgningen afvises desuden administrativt, da der er søgt om en tilskudsprocent på mere end 33%, hvilket er det maksimale InnoBooster kan støtte med.

Vi er derfor gået i gang med at finde nye penge. Se vores demo version Unionsprogram

Målgruppe

Sportsforeninger og klubber

Ansvar område

I første omgang udvikling Carsten Munkø

Forventet produkter

  • Udlejning af Computer
  • Udlejning af software
  • Udlejning af skærme
  • Udlejning af netværksdele

Vi søger videre hos fonder og hos private sponser.