NOTEBOOK

Notebook kategori er fra en leverandør, som omsætter sine varer hurtigt.
De har tre kategorier for beskadiget fragt GOLD, Silver, Bronze
Gold er det kun indpakningen som er beskadiget, Silver kan have små ridser og Bronze kan have tydelige ridser.
Ved brugte computere bruge de A, B og C
A er som ny, B kan have mindre brugsmærke, C har brugsmærke og mulige ridser.