Stævneprogram

fodbold

Munkø’s Computer har den 1. december 2018 indsendt ansøgningen ” Projekt-UP” og ansøgt om en investering fra InnoBooster. Ansøgningen er vurderet i henhold til de vurderingskriterier, som er beskrevet i retningslinjerne for InnoBooster, afsnit 4. Desværre kan ansøgningen ikke imødekommes.
Hovedårsagerne er:

  • Ansøgningen afvises administrativt, da virksomheden ikke overholder kravet i retningslinjerne om, at ansøgende virksomheder, der er ældre end tre år, skal have opnået en årlig omsætning på 2 mio. kr. eller have tiltrukket ekstern finansiering for minimum 500.000 kr.
  • Den eksterne kapital på minimum 500.000, som er tiltrukket inden for de seneste tre år må ikke komme fra parter, som selv har ejerskab i virksomheden
  • Ansøgningen afvises desuden administrativt, da der er søgt om en tilskudsprocent på mere end 33%, hvilket er det maksimale InnoBooster kan støtte med.

Vi er derfor gået i gang med at finde nye penge.  Vi er derfor gået i gang med et nyt projekt Stævneprogram. Se vores demo version https://2it.dk/demo/staevne_hold.php

Målgruppe

Sportsforeninger og klubber

Ansvar område

I første omgang udvikling Carsten Munkø

Forventet produkter

  • Udlejning af Computer
  • Udlejning af software
  • Udlejning af skærme
  • Udlejning af netværksdele

Disse forventninger har vi sat på pause
Vi søger dog videre hos fonder og hos private sponser.Vi er gået i gang med et stævneprogram, som kan bruges af fodboldklubber og fodbolds foreninger til stævner og mindre turneringer.
Tre måneders leje for kun 400 kr. inkl. moms
Der kommer et kopi, som I/du kan få adgang til for testning, om programmet opfylder jeres behov. Denne testperiode vil typisk være 8 til 14 dage.